"วิษณุ"ชี้ 2 นายกฯพบกันนิมิตหมายที่ดี ฝาก"เศรษฐา"ดัน "พ.ร.บ.การศึกษาฯ"

"วิษณุ"ชี้ 2 นายกฯพบกันนิมิตหมายที่ดี ฝาก"เศรษฐา"ดัน "พ.ร.บ.การศึกษาฯ"


“วิษณุ” ชี้ พล.อ.ประยุทธ์และเศรษฐา พบกันเป็นนิมิตหมายที่ดี ฝากรัฐบาลชุดใหม่ดัน “พ.ร.บ.การศึกษาฯ”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรักษาการ เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) ว่า ในอดีตอาจไม่ปรากฏเหตุการณ์ลักษณะนี้ เพราะอาจจะไม่สะดวก หรือเขินอายกันบ้าง หรือมีการหาเสียงแข่งกันทั้ง 2 ฝ่าย แต่ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีคนเก่าหรือไม่ ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี พร้อมระบุว่า พลเอกประยุทธ์ ก็รู้สึกยินดีเช่นกัน

 

ส่วนช่วงเวลารอยต่อรัฐบาล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะดำเนินการอย่างไรได้นั้น นายวิษณุ ชี้แจงว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก็สามารถตัดสินใจได้ แต่การจะบริหารราชการแผ่นดินได้สมบูรณ์นั้น จะต้องแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก่อน เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก็สามารถตัดสินใจได้ แต่การแต่งตั้งโยกย้าข้าราช ยังไม่สามารถดำเนินการได้

 

นายวิษณุ ยังคาดหวังว่า รัฐบาลชุดใหม่ จะช่วยเข้ามาผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ตกไปในรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้านี้ จนไม่สามารถพิจารณาได้เสร็จสิ้น และยังเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว ที่ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทัน ทำให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ต้องเสนอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่อีกครั้ง พร้อมชี้แจงถึงร่างพระราชบัญญัติกัญญา-กัญชง และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตว่า ขณะนี้ได้เป็นอันตกไปทั้งหมดแล้ว เนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันตามที่รัฐธรรมนูญญัตติว่า คณะรัฐมนตรี จะต้องร้องขอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่มีการเปิดประชุมสภาวันแรก หรือวันรัฐพิธีเปิดประชุมสภา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ แต่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก็ยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ อาจจะนำร่างกฎหมายเดิมที่คณะรัฐมนตรีชุดเก่าเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาฯพิจารณาอีกครั้งได้

 

่ส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หากไม่ได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดๆจะมีงบประมาณหรืออำนาจหน้าที่อย่างไรนั้นนายวิษณุ ชี้แจงว่ารองนายกรัฐมนตรี ที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะได้รับเงินเดือนตำแหน่งเดียวที่มีค่าตอบแทนสูงสุด และการนับจำนวนรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี ก็จะนับเป็นจำนวนบุคคล ซึ่งตำแหน่งอาจจะมากกว่าบุคคลได้ เพราะรองนายกรัฐมนตรี อาจจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย และรองนายกรัฐมนตรี ก็จะมีอำนาจกำกับดูแลหน่วยงาน และงบประมาณในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้.

แหล่งที่มา

Scroll to Top