รับสมัคร ชายไทย ไปฝึกงานที่ “ญี่ปุ่น” อยู่ครบ 3 ปี หอบ 2 ล้านกลับบ้าน

รับสมัคร ชายไทย ไปฝึกงานที่ "ญี่ปุ่น" อยู่ครบ 3 ปี หอบ 2 ล้านกลับบ้าน


“ชายไทย” เตรียมตัวกรมการจัดหางานประกาศรับสมัคร ไปฝึกงานที่ “ญี่ปุ่น” รับเงินเดือนกว่า 5 หมื่น ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน อยู่ครบ 3 ปี รับ 2 ล้าน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566

โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,527 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่น หรือประมาณเดือนละ 53,000 บาท

เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 146,460 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

สมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th
  • ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง
  • สามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน โทร. 1506 กด 2

แหล่งที่มา

Scroll to Top