พบเอกสารประมูลมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ในพื้นที่ของ’กำนันนก’

พบเอกสารประมูลมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ในพื้นที่ของ'กำนันนก'


เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดพักรถบรรทุกและช่างน้ำหนักของกำนันนก พบเอกสารการเปิดประมูล 2550 ปี ประมูลมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

13 ก.ย. 66 เวลา 08:50 น. เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.), เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( ปปป.) สืบภาค 7 

เข้าตรวจสอบพื้นที่บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่บริษัทของกำนันนกจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ใช้ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกก่อนจะออกจากพื้นที่ และเก็บรถบรรทุกห่างจากบริษัทใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในพื้นที่มีรถบรรทุกจอดอยู่หลายคันมี นายมาโนด มารุ่ง ดูแลภายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สอบถามนายมาโนด ถึงคนดูแลและเช็คบัญชี รวมถึงทะเบียนรถบรรทุก นายมาโนดบอกว่าเป็น “เจ๊แค๊ท” ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่

จากการตรวจสอบและค้นเอกสารเบื้องต้นภายในสำนักงาน พบว่ามีเอกสารการเปิดประมูล 2550 ปี ประมูลมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งว่าเอกสารดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร

แหล่งที่มา

Scroll to Top