สั่งปลด’กำนันนก’ พ้นตำแหน่ง คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.นครปฐม

สั่งปลด'กำนันนก' พ้นตำแหน่ง คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.นครปฐม


ผู้ว่าฯนครปฐมสั่งปลด “กำนันนก”พ้นตำแหน่ง คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของ กต.ตร.นครปฐม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯ นครปฐม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ลงนามในเอกสารระบุว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ที่ ลงวันที่ 28 เม.ย.2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ที่ได้แต่งตั้งให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

แต่เนื่องจาก นายประวีณ จันทร์คล้าย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดี ในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่น ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนครปฐม ตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ จึงให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย พ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.

แหล่งที่มา

Scroll to Top