ทำความรู้จัก ไซโคพาธ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ ขาดความสำนึกผิด

วินาทีชีวิตกับความจริงที่สุดเศร้า l Highlight สงครามเงิน EP14


ขาดความสำนึกผิดจนน่าแปลกใจ!? ทำความรู้จัก ไซโคพาธ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ ไซโคพาธ เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

สาเหตุเกิดจาก ด้านทางกาย ด้วยมีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า-ส่วนอะมิกดะลา ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง หรืออุบัติเหตุทางสมอง และพันธุกรรม ด้านจิตใจและสังคม ด้วยถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉย อาชญากรรมในครอบครัว ความแตกแยกในครอบครัว หรือแม้กระทั่งสภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้าย

อาการแสดงของโรคนี้ จะมีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้าง มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง โดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคม มีความผิดปกติทางอารมณ์ และความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม มักกระทำความรุนแรงซ้ำๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรม

 

แหล่งที่มา

Scroll to Top