"วิโรจน์" โพสต์ถึง "ปิยบุตร" โค้ชที่ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ สส.ได้ดี เชื่อในปรารถนาดีต่อก้าวไกล

"วิโรจน์" โพสต์ถึง "ปิยบุตร" โค้ชที่ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ สส.ได้ดี เชื่อในปรารถนาดีต่อก้าวไกล  “วิโรจน์” โพสต์ร่ายยาว มี อ.ปิยบุตร เป็นต้นแบบ โค้ชที่ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ สส.ได้ดี เชื่อในความปรารถนาดี-จริงใจต่อก้าวไกล ชอบวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆ ไม่ต้องมาเสียเวลาตีความ

แหล่งที่มา

Scroll to Top