“จาตุรนต์” เห็นใจ “ช่อ” ถูกเพิกถอนสิทธิการเมืองตลอดชีวิต ย้ำต้องแก้รัฐธรรมนูญ

“จาตุรนต์” เห็นใจ “ช่อ” ถูกเพิกถอนสิทธิการเมืองตลอดชีวิต ย้ำต้องแก้รัฐธรรมนูญ
“จาตุรนต์” ให้กำลังใจ “ช่อ พรรณิการ์” ในฐานะเคยถูกเพิกถอนสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน ย้ำ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย

แหล่งที่มา

Scroll to Top