ศรีสุวรรณ ยื่น กกต. สอบก้าวไกลถูกครอบงำหรือไม่ หากผิดลงโทษ-เสนอศาลสั่งยุบพรรค

ศรีสุวรรณ ยื่น กกต. สอบก้าวไกลถูกครอบงำหรือไม่ หากผิดลงโทษ-เสนอศาลสั่งยุบพรรค


“ศรีสุวรรณ” บุก กกต. ร้องสอบก้าวไกล เคลื่อนไหวค้านคำพิพากษา “ช่อ” ถูกตัดสิทธิ์การเมือง หลังถูก “ปิยบุตร” ตำหนิ เข้าข่ายชี้นำครอบงำหรือไม่ ลั่น หากฝ่าฝืนกฎหมายให้ลงโทษหรือเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องชี้เบาะแสที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ตรวจสอบกรณี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ตำหนิพรรคก้าวไกลที่ไม่รีบออกมาสื่อสารแบบเป็นทางการ ไม่ว่าจะแถลงหรือวิจารณ์ใดๆ อันรู้สึกได้ว่าไร้น้ำใจ กับ น.ส.พรรณิการ์ วานิช จนเกินไป กระทั่งรุ่งขึ้นอีกวัน พลพรรคก้าวไกลออกมาดาหน้ากันคัดค้านและออกแถลงการณ์ช่วย น.ส.พรรณิการ์ กันเป็นทิวแถว ถือได้ว่าเป็นการชี้นำ ครอบงำ ต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่

นายศรีสุวรรณ ระบุต่อไปว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 กำหนดเป็นข้อห้ามไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิก กระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ส่วนมาตรา 29 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

“หากฝ่าฝืนมาตรา 28 อาจมีโทษตามมาตรา 92(3) เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย”

ดังนั้น การกระทำของ นายปิยบุตร ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าว ดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในพรรคก้าวไกลอย่างมาก ถึงขนาดดาหน้ากันออกมาให้สัมภาษณ์ รวมทั้งพรรคก้าวไกลก็ออกมาโพสต์แถลงการณ์คัดค้านคำพิพากษากรณี น.ส.พรรณิการ์ กันอย่างเอิกเกริกหลังจากนั้น สอดรับกับการชี้นำของนายปิยบุตร โดยชัดแจ้ง

“กรณีเช่นนี้อาจถือได้ว่าพรรคก้าวไกลและนายปิยบุตร กระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 และหรือมาตรา 29 แห่ง พ.รบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ตามบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะสามารถวินิจฉัย ตรวจสอบ ให้คำตอบได้ดีที่สุดและเป็นไปตามกฎหมาย นั่นคือ กกต.”

นายศรีสุวรรณ ระบุในช่วงท้ายว่า ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจำต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนและชี้เบาะแสให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนตามครรลองของกฎหมายต่อไป หากพบเป็นการฝ่าฝืน ก็ให้ดำเนินการลงโทษและหรือเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวต่อไป.

แหล่งที่มา

Scroll to Top