MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)


วันนี้ (23 กันยายน 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “MEA Volunteer มาเรียน CANVA กันมั้ยน้อน? ” โดยพนักงานอาสา กลุ่มอาสาพาไปเรียน CANVA มีกิจกรรมสอนพื้นฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟฟิก (CANVA) พร้อม Workshop ให้กับพนักงาน และบุุคคลภายนอก เพื่อนำ CANVA ไปออกแบบประยุกต์ใช้ใน Social Platforms ต่าง ๆ ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปแหล่งที่มา

Scroll to Top