MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ในโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย

MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ในโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย


วันนี้ (24 กันยายน 2566) นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คณะทำงานฝ่ายความปลอดภัย MEA  นำทีมช่างอาสา วิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างสิ่งก่อสร้างภายในสวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารภายใต้ “มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมจำนวนทั้งหมด 19 แห่ง

 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย จึงบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้พนักงานจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญของ MEA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สามารถแจ้งเหตุผ่าน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, Twitter: @mea_news รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแหล่งที่มา

Scroll to Top