MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)


วันนี้ (15 กันยายน 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “MEA Volunteer โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม (Brain Base Learning) ” โดยกลุ่ม อาสาสร้างสรรค์ สร้างฝันเด็กไทย เพื่อดำเนินการปรับปรุงลานกิจกรรมด้วยการสร้างสนามเด็กเล่นรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) โดยออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง และการเรียนรู้ทางร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพแก่เด็กปฐมวัย  พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวัน โดยมี นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระงาม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนวัดพระงาม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปแหล่งที่มา

Scroll to Top