ครม.อนุมัติงบกลาง 3.3 พันล้านบาท เพื่อกรณีฉุกเฉินให้หน่วยราชการ

 ครม.อนุมัติงบกลาง 3.3 พันล้านบาท เพื่อกรณีฉุกเฉินให้หน่วยราชการ


Hamburger

แหล่งที่มา

Scroll to Top