MEA ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 63 ปี

MEA ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 63 ปี


วันนี้ (28 กันยายน 2566) นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกิจการการวิจัยทางประสาทวิทยาทุกสาขา และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 63 ปี โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ

#วันสถาปนาครบรอบ63ปี 

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top