กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ตุลาคม 2566

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2566กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ประกาศรับสมัครงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) ดังนี้

ตำแหน่ง อัตรา และเงินเดือน

1) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน        10        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง    11,500 – 12,650        บาท 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            8        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง        11,500-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

คลิกตรวจสอบคุณวุฒิที่นี่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ตุลาคม 2566 (เวลา 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top