กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ตุลาคม 2566

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2566


กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ 

40 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง     15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            35        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย และ อัตนัย

ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ เปิดเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        สารพันปัญหา        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top