วราวุธ รมว.พัฒนาสังคมฯ ดันนโยบาย “จ่ายค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง” ช่วยทุกคนมีที่อยู่อาศัย

วราวุธ รมว.พัฒนาสังคมฯ ดันนโยบาย "จ่ายค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง" ช่วยทุกคนมีที่อยู่อาศัย

[ad_1]

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมฯ ดันนโยบาย “จ่ายค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง” ช่วยทุกคนมีที่อยู่อาศัย

(2 ต.ค.66) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrend) และความท้าทายของประเทศไทย” ในขณะร่วมพิธีเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 ประเทศไทย (World Habitat Day 2023 – Thailand)

นายวราวุธ กล่าวว่า องค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ กำหนดวันที่อยู่อาศัยโลกเมื่อปี 2528 เพื่อให้ประเทศต่างๆในโลกตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของประชากรทุกคนบนโลก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกระทรวงกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ปัจจุบันปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาของเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นภายในปี 2579 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรามีนโยบายการช่วยออกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าห้องคนละครึ่งอยู่แล้ว เรามีหน้าที่ดึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนเข้ามาให้ช่วยกันทำงาน แล้วแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง มาเป็นค่าเช่าที่พักอาศัย

การจะมีที่อยู่อาศัยนั้นทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว เมื่อพี่น้องประชาชนออกแรงเราจะช่วยออกอีกแรงหนึ่ง เพราะหนึ่งในปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งเน้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนและสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top