MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2566 ครบรอบ 21 ปี

MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2566 ครบรอบ 21 ปี


วันนี้ (3 ตุลาคม 2566) นายสถิตย์ พงศธรวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2566 ครบรอบ 21 ปี โดยมีว่าที่ ร.อ. ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

#วันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ21ปี

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top