MEA ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

MEA ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


วันนี้ (3 ตุลาคม 2566) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ สคร. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

#วันสถาปนาครบรอบ21ปี 

#สคร #สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top