แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ “หมอทวีศิลป์” คุมกรมการแพทย์แผนไทย

แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ "หมอทวีศิลป์" คุมกรมการแพทย์แผนไทย

[ad_1]

แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ “หมอทวีศิลป์” จากรองปลัดไปคุมกรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงสาธรณสุข จำนวน 11 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากผู้เกษียณราชการ โดยมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

 • นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร จากอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
 • พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
 • นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน จากรองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย
 • นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี จากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ไม่ได้มีการพิจารณา เนื่องไม่มีการสลับสับเปลี่ยนอธิบดีใหม่ ยังคงเป็น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นั่งอธิบดี สบส. ตามเดิม

ขณะที่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 5 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง คาดว่าอาจติดปัญหาคุณสมบัติก่อนหน้านี้ที่ ครม. ต้องตีกลับแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top