สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ. จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ. จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566


 

ก.พ. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ 

จำนวน 32 อัตรา ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            32        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ personnel-ocsc.thaijobjob.com

สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

Scroll to Top