สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566

[ad_1]

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง    10,840 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ acfs.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        เข้าสู่เว็บไซต์สมัครออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top