สภา กทม. เห็นชอบ 30-0 เปลี่ยนรถเมล์ทั่วกรุงเป็นแบบไฟฟ้า

สภา กทม. เห็นชอบ 30-0 เปลี่ยนรถเมล์ทั่วกรุงเป็นแบบไฟฟ้า  สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ 30 ต่อ 0 ให้เปลี่ยนรถเมล์ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นรถเมล์ไฟฟ้า

แหล่งที่มา

Scroll to Top