MEA ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าเอียงจากเหตุพื้นดินทรุด ซอยอ่อนนุช 17 แยก 13

MEA ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าเอียงจากเหตุพื้นดินทรุด ซอยอ่อนนุช 17 แยก 13


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าเอียง ภายใน ซอยอ่อนนุช 17 แยก 13 จำนวน 2 ต้น จากเหตุพื้นดินบริเวณข้างคูน้ำทรุดตัว โดย MEA ดำเนินการใช้รถยก Hydra truck ดึงเสาไฟฟ้าที่เอียงให้กลับมาตั้งตรง พร้อมเทปูนโดยรอบพื้นที่เสาไฟฟ้า เพิ่มความแข็งแรงป้องกันการทรุดตัวของดินในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม MEA จะสำรวจเสาไฟฟ้าใกล้พื้นที่คูน้ำโดยรอบบริเวณ และจะดำเนินการปักเสาสำหรับดามเสาไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต รวมถึงสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) X: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแหล่งที่มา

Scroll to Top