MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ 12 ปี

MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ 12 ปี


วันนี้ (6 ตุลาคม 2566) นายวีรสิทธิ์ โพธิปักขิย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทยในโครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ 12 ปี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ประธานกรรมการ กสทช. เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.

#วันสถาปนาครบรอบ12ปี

#กสทช

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top