MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี

MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี


วันนี้ (6 ตุลาคม 2566) นางสุชยา ลิมโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อร่วมสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ และกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี โดยมีนางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ

#วันสถาปนาครบรอบ133ปี

#กรมบัญชีกลาง

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top