อัปเดตรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตุลาคม 2566

อัปเดตรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตุลาคม 2566

[ad_1]

อัปเดตรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 พบตำแหน่งว่าง 18 จังหวัด และเป็นผู้ว่าฯ หญิงเพียง 2 จังหวัด

คลิกที่จังหวัดของท่าน

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

 • กระบี่
  • ว่าง
 • กาญจนบุรี
  • ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
 • กาฬสินธุ์
  • นายสนั่น พงษ์อักษร
 • กำแพงเพชร
  • นายชาธิป รุจนเสรี
 • ขอนแก่น
  • นายไกรสร กองฉลาด
 • จันทบุรี
  • นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
 • ฉะเชิงเทรา
  • นายชลธี ยังตรง
 • ชลบุรี
  • นายธวัชชัย ศรีทอง
 • ชัยนาท
  • นายนที มนตริวัต
 • ชัยภูมิ
  • ว่าง
 • ชุมพร
  • นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
 • เชียงราย
  • นายพุฒิพงศศ์ ศิริมาตย์
 • เชียงใหม่
  • นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
 • ตรัง
  • ว่าง
 • ตราด
  • ว่าง
 • ตาก
  • นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
 • นครนายก
  • นายสุภกิณฑ์ แวงชิน
 • นครปฐม
  • นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
 • นครพนม
  • นายวันชัย จันทร์พร
 • นครราชสีมา
  • นายสยาม ศิริมงคล
 • นครศรีธรรมราช
  • นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
 • นครสวรรค์
  • นายทวี เสริมภักดีกุล
 • นนทบุรี
  • นายสุธี ทองแย้ม
 • นราธิวาส
  • ว่าง
 • น่าน
  • ว่าง
 • บึงกาฬ
  • ว่าง
 • บุรีรัมย์
  • นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
 • ปทุมธานี
  • นายภาสกร บุญญลักษณ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
  • ว่าง
 • ปราจีนบุรี
  • นายรณรงค์ นครจินดา
 • ปัตตานี
  • นางพาตีเมาะ สะดียามู
 • พระนครศรีอยุธยา
  • นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
 • พะเยา
  • ว่าง
 • พังงา
  • นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
 • พัทลุง
  • นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
 • พิจิตร
  • ว่าง
 • พิษณุโลก
  • นายภูสิต สมจิตต์
 • เพชรบุรี
  • นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์
 • เพชรบูรณ์
  • นายกฤษณ์ คงเมือง
 • แพร่
  • นายชุติเดช มีจันทร์
 • ภูเก็ต
  • นายโสภณ สุวรรณรัตน์
 • มหาสารคาม
  • นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
 • มุกดาหาร
  • นายวรญาณ บุญณราช
 • แม่ฮ่องสอน
  • นายเชษฐา โมสิกรัตน์
 • ยโสธร
  • ว่าง
 • ยะลา
  • นายอำพล พงศ์สุวรรณ
 • ร้อยเอ็ด
  • นายทรงพล ใจกริ่ม
 • ระนอง
  • ว่าง
 • ระยอง
  • นายไตรภพ วงษ์ไตรรัตน์
 • ราชบุรี
  • นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
 • ลพบุรี
  • นายอำพล อังคภากรณ์กุล
 • ลำปาง
  • นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
 • ลำพูน
  • นายสันติธร ยิ้มละมัย
 • เลย
  • ว่าง
 • ศรีสะเกษ
  • นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
 • สกลนคร
  • ว่าง
 • สงขลา
  • นายสมนึก พรหมเยียว
 • สตูล
  • นายศักระ กปิลกาญจน์
 • สมุทรปราการ
  • นายศุภมิตร ชิณศรี
 • สมุทรสงคราม
  • ว่าง
 • สมุทรสาคร
  • นายผล ดำธรรม
 • สระแก้ว
  • นายปริญญา โพธิสัตย์
 • สระบุรี
  • นายบัญชา เยาวรินทร์
 • สิงห์บุรี
  • ว่าง
 • สุโขทัย
  • นายสุชาติ ทีคะสุข
 • สุพรรณบุรี
  • นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
 • สุราษฎร์ธานี
  • นายเจษฎา จิตรัตน์
 • สุรินทร์
  • นายพิจิตร บุญทัน
 • หนองคาย
  • นายราชันย์ ซุ้นหั้ว
 • หนองบัวลำภู
  • นายสุวิทย์ จันทร์หวร
 • อ่างทอง
  • นายพิริยะ ฉันทดิลก
 • อำนาจเจริญ
  • ว่าง
 • อุดรธานี
  • นายวันชัย คงเกษม
 • อุตรดิตถ์
  • ว่าง
 • อุทัยธานี
  • นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
 • อุบลราชธานี
  • นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ

ส่วนกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด มีสถานะเทียบเท่าเทศบาลนคร ส่วนผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือน พ.ค. 2565แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top