"ราเมศ" สะกิดเตือน "เศรษฐา" นักวิชาการต้านแจก 1 หมื่นพาลงเหว คือ "เสียงสวรรค์"

"ราเมศ" สะกิดเตือน "เศรษฐา" นักวิชาการต้านแจก 1 หมื่นพาลงเหว คือ "เสียงสวรรค์"  ยังจำได้ดีที่เคยพูดไว้ “บางทีเสียงที่เราไม่อยากได้ยินกลับเป็นเสียงสวรรค์” วอนระลึกถึงคำพูดและปฏิบัติให้เห็นด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top