“สุดารัตน์” นำทีม นักธุรกิจไทย เข้าคารวะ “สอนไซ สีพันดอน” นายกฯ สปป.ลาว

"สุดารัตน์" นำทีม นักธุรกิจไทย เข้าคารวะ "สอนไซ สีพันดอน" นายกฯ สปป.ลาว

[ad_1]

“สุดารัตน์” นำทีมนักธุรกิจไทย หลักสูตร Mission We เข้าคารวะ “สอนไซ สีพันดอน” นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนนักธุรกิจไทย-ลาว ทั้งด้านพลังงานสะอาด-การแปรรูปสินค้าเกษตร-เทคโนโลยี-คาร์บอนเครดิตและการท่องเที่ยว

วันที่ 7 ต.ค.ที่ นครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานหลักสูตร Mission We ได้นำคณะนักธุรกิจชาวไทย ซึ่งทั้งรุ่นใหญ่ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ young entrepreneur จำนวน 45 คน เข้าคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการพัฒนาธุรกิจ การค้าการลงทุน ร่วมกันระหว่างกันกับ ฯพณฯสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยท่านนายกฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจากโครงการ Mission We ด้วยความยินดียิ่ง โดยท่านได้กล่าวว่า คนไทย และคนลาว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็น ‘บ้านใกล้เรือนเคียง’ ที่ดี เป็นพี่เป็นน้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ท่านนายกฯจึงยินดีและสนับสนุนให้นักลงทุนชาวไทยให้มาร่วมลงทุนกับธุรกิจชาวลาว ทั้งการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด การแปรรูปสินค้าเกษตร เทคโนโลยีสีเขียว รวมทั้งการท่องเที่ยว และอื่นๆ

โดยท่านนายกฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการเชื่อมรถไฟลาว-จีน ซึ่งตามแผนจะเชื่อมเข้าไทย ที่ จ.หนองคาย ไปยังมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านคมนาคมของภูมิภาค ทาง สปป.ลาวจึงมีเป้าหมาย ผลักดันประเทศสู่การเป็น Transit Hub เชื่อมโลกการค้าการลงทุนจากจีนสู่อาเซียน

ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ได้กล่าวขอบคุณที่ นายกฯ สอนไซ ที่ได้เสียสละเวลากว่า 1 ชม. ให้กลุ่มนักธุรกิจไทยจากหลักสูตร Mission We ได้เข้าเยี่ยมคารวะและได้ชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้นำของ สปป.ลาว ในการวางตำแหน่งประเทศจากเป็น Land Lock ให้เป็นประตูเชื่อมจีนสู่อาเซียนด้าน Logistic ได้ นอกจากการเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนแล้ว

โดยนักธุรกิจไทยที่มาพร้อมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาว ให้พัฒนายิ่งขึ้น ตามเป้าหมาย SDGs ของ UN โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเกี่ยวกับCarbon Credit ซึ่งลาวมีศักยภาพในด้านนี้อยู่แล้ว นอกเหนือจากการเป็น แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่สำคัญของภูมิภาค

โดยท่านนายกฯ ยังได้แลกเปลี่ยน และสนทนากับนักธุรกิจของไทยในหลายประเด็น โดยใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า 1 ชม. ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้กล่าวเสริมว่า การมาเยือน สปป.ลาว ของคณะ Mission We ในครั้งนี้ นอกจากจะได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีกำหนดการร่วมประชุมกับรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจของ สปป.ลาว ทำ Business matching เพื่อความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกัน

สุดท้าย คุณหญิงสุดารัตน์ ได้กล่าวถึงโครงการหลักสูตร Mission We เป็นหลักสูตรที่รวมนักธุรกิจชั้นนำ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ มาอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของคนไทยด้วยกัน รวมทั้งการทำโปรเจกต์เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะคนตัวเล็ก

ซึ่งในรุ่นถัดไปจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชามาร่วมเข้ารับการอบรมด้วย เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top