รมว.กต. ขอยังไม่เปิดเผยรายชื่อผู้บาดเจ็บ ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

รมว.กต. ขอยังไม่เปิดเผยรายชื่อผู้บาดเจ็บ ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยัน ประณามความรุนแรงในตะวันออกกลาง ไม่ได้เจาะจงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ชี้ รายชื่อผู้บาดเจ็บจะเปิดเผยหลังจากนี้ เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

แหล่งที่มา

Scroll to Top