เปิดเซฟ “ชาดา” ครอบครองปืน 23 กระบอก รวยอู้ฟู่ 147.7 ล้านบาท

เปิดเซฟ "ชาดา" ครอบครองปืน 23 กระบอก รวยอู้ฟู่ 147.7 ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. จำนวน 77 ราย โดยที่น่าสนใจนายชาดา ไชยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะหย่า มีทรัพย์สินรวมของบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 147,727,537 บาท

สินทรัพย์ชาดา 147.7 ล้าน

สินทรัพย์มูลค่ากว่า 147 ล้านบาทของนายชาดา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • เงินสด 1.2 ล้านบาท
 • เงินฝาก 17 บัญชี 17,489,296 บาท
 • เงินลงทุน 15,439,600 บาท
  • หุ้นบริษัท THAI FOOD NETWORK TV,INC. จำนวน 20,000 หุ้นมูลค่า 689,600 บาท
 • โค 156 ตัว 7.8 ล้านบาท
 • กระบือ 135 ตัว 6.75 ล้านบาท
 • ม้า 2 ตัว 2 แสนบาท    
 • ที่ดิน 57 แปลงในจังหวัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ รวม 40,187,040 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ใน จ.อุทัยธานี และ กทม. รวม 5 หลัง 16.2 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ
  • รถยนต์ 5 คัน
  • รถจักรยานยนต์ 7 คัน 4.85 ล้านบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 10,340,782 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 41,810,000 บาท
  • พระเครื่องรวม 18 องค์มูลค่า 14 ล้าน 980,000 บาท
  • แหวน 11 วง
  • พลอย 2 เม็ด มูลค่า 2 ล้านบาท
  • นาฬิกา 24 เรือน 11.9 ล้านบาท
  • อาวุธปืน 23 กระบอก 1.3 ล้านบาท
 • มีเงินฝากของบุตร 210,818 บาท
 • หนี้สิน
  • เงินเบิกเกินบัญชี 549,797 บาท
 • รายได้ต่อปีประมาณ 28,012,720บาท
  • ค่าตอบแทน 1,362,720 บาท
  • ค่าที่ปรึกษา 6 แสนบาท
  • ค่าเช่าแผงเนื้อ 6 แสนบาท
  • ขายนาฬิกา 1 เรือน 8 ล้านบาท
  • รายได้ค่าอ้อย 450,000 บาท
  • ธุรกิจค้าโค-กระบือ 10 ล้านบาท
  • ค้าโคกระบือชำแหละ 7 ล้านบาท

รายจ่ายชาดาปีละ 16  ล้าน

 • รายจ่ายต่อปีประมาณ 16,150,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคกระบือ 2.5 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายทำไร่อ้อย 3แสนบาท
  • เบี้ยประกันชีวิต 850,000 บาท
  • ค่าท่องเที่ยว 1 ล้านบาท
  • ซื้ออาวุธปืน 800,000 บาท
  • ซื้อนาฬิกา 2 เรือน 5.7 ล้านบาท
 • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.5 ล้านบาท
  • ค่าเล่าเรียน 8 แสนบาท  

เจเศรษฐ์ หลานชาดา-ภรรยา รวย 38 ล้าน

ด้านนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส. อุทัยธานี ซึ่งหลานชายนายชาดา แจ้งว่าตนเองและ น.ส.อัสมา คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 38,551,464 บาท เป็นทรัพย์สินของนายเจเศรษฐ์ 23,694,140 บาท ของ น.ส.อัสมา 14,857,323 บาท

ส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจของทั้งคู่ เป็นเงินสดรวม 8 ล้านบาท เงินฝาก 8 บัญชี รวม 321,267 บาท เงินลงทุนรวม 4.5 ล้านบาท ที่ดิน 13 แปลงในจังหวัดชลบุรี ชัยนาท อุทัยธานีรวม 5,635,600 บาท

นอกจากนี้ยังมี

 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.82 ล้านบาท
 • ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 3 คันจักรยานยนต์ 3 คัน รวม 9,210,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 6,913,096 บาท
 • ทรัพย์สินอื่นรวม 4,351,500 บาท เช่น
  • สร้อยทอง สร้อยข้อมือรูปพรรณจำนวน 49 บาท
  • สร้อยทองรูปพรรณ 12 บาท
  • อาวุธปืน 2 กระบอก
  • แหวนเพชร 2 วงนาฬิกา
  • ข้อมือ 2 เรือน

ทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ แจ้งมีรายได้ต่อปี 3,862,720 บาท จากค่าตอบแทนสมาชิก 1,362,720 บาทการขายโคกระบือ 50 ตัว 2.5 ล้านบาท และมีรายจ่ายต่อปี 750,000 บาท

ส่วน น.ส.อัสมามีรายได้ต่อปี 1.8 ล้านบาท จากค่าตอบแทนสมาชิก 1.2 ล้าน และสามีให้ 600,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 1.45 ล้านบาท     แหล่งที่มา

Scroll to Top