MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี

MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี


วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitoring) และสมทบในโครงการในมูลนิธิรามาธิบดีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี โดยมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับมอบ ณ กรมทางหลวงชนบท แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

#วันสถาปนาครบรอบ21ปี 

#กรมทางหลวงชนบท

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top