"ปดิพัทธ์" ร่วมงาน "เป็นธรรม"-"กัณวีร์" ยินดี ชู "มนุษยธรรมนำการเมือง"

"ปดิพัทธ์" ร่วมงาน "เป็นธรรม"-"กัณวีร์" ยินดี ชู "มนุษยธรรมนำการเมือง"
"หมออ๋อง" ปดิพัทธ์ สันติภาดา แถลง เข้าร่วมงานพรรคเป็นธรรมเป็นทางการแล้ว อ้าง เหตุผล 3 ข้อ "ปิติพงศ์-กัณวีร์" ยินดี ชู "มนุษยธรรมนำการเมือง" ย้ำ ทำงานด้วยความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด

แหล่งที่มา

Scroll to Top