ทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ รองรับสถานการณ์ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น พร้อมให้บริการเลื่อนเครื่องวัดฯ เพื่อความปลอดภัย และดูแลด้านระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง

ทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ รองรับสถานการณ์ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น พร้อมให้บริการเลื่อนเครื่องวัดฯ เพื่อความปลอดภัย และดูแลด้านระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง


วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) นายเดชา วิริยะเจริญกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายรณกร ล้ำสุวรรณ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ นำทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำปากคลองอ้อมนนท์ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ ตลอดจนประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเลียบถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานบริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการรองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ๆ ของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ ที่มีอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำปากคลองอ้อมนนท์ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ ตลอดจนประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเลียบถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นพื้นที่การระบายน้ำที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี ในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาด้านระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ ที่จะต้องมีการตรวจสอบในลักษณะทางกายภาพ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบป้ายต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกลมพายุพัดกระแทกระบบไฟฟ้าของ MEA ให้เกิดความเสียหายได้ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าประจำจุดที่สำคัญ เพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ตาม MEA มีความห่วงใยขอแนะนำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะน้ำท่วมบ่อยครั้ง รวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ราบลุ่ม หากพบว่ามีแนวโน้มที่ระดับน้ำบริเวณบ้านจะเริ่มสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ขอให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด รวมถึงสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง ให้กิ่งไม้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ระสายไฟฟ้า เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับ รวมไปถึงอาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้ ในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย หรือต้องการความช่วยเหลือ จากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่ App Store และ Play Store เท่านั้นแหล่งที่มา

Scroll to Top