ศาลยังไม่ฟัน สส.ไอซ์ รัชนก ผิด พรบ.คอมฯ วิจารณ์รัฐบาล ส่อหมิ่นสถาบัน

ศาลยังไม่ฟัน สส.ไอซ์ รัชนก ผิด พรบ.คอมฯ วิจารณ์รัฐบาล ส่อหมิ่นสถาบัน


ศาล รธน. ยังไม่ฟัน “ไอซ์ รัชนก” ผิด พรบ.คอมฯ วิจารณ์รัฐบาล ส่อหมิ่นสถาบัน ให้เวลา 15 วัน ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

หลังจากที่ ศาลอาญาส่งคำโต้ แย้งของ นางสาวรักชนก ศรีนอก จำเลย ในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ 683/2565 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6๑๒ ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26และมาตรา 34 หรือไม่

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

สำหรับ คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ 683/2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลอาญานั้น มี น.ส.รักชนก ศรีนอก อดีตสมาชิกกลุ่ม “คลับเฮ้าส์เพื่อประชาธิปไตย” ปัจจุบันเป็น สส.กทม. พรรคก้าวไกล ตกเป็นจำเลย ในความผิดตามข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยมีมณีรัตน์ เลาวเลิศ เป็นผู้กล่าวหา ทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาล เรื่องการผูกขาดวัคซีนโควิด-19 พร้อมติดแท็ก #28กรกฎาร่วมใจใส่ชุดดำ และรีทวีตข้อความพร้อมภาพถ่ายป้ายข้อความในการชุมนุม #16ตุลาไปแยกปทุมวัน ปี 2563 ซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อสถาบันหลักของชาติแหล่งที่มา

Scroll to Top