เกินครึ่ง! โครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินคลองด่าน คืบหน้ากว่าร้อยละ 60

เกินครึ่ง! โครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินคลองด่าน คืบหน้ากว่าร้อยละ 60เกินครึ่ง! โครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินคลองด่าน คืบหน้ากว่าร้อยละ 60

แหล่งที่มา

Scroll to Top