สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566

[ad_1]

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครงาน 

ตำแหน่งข้าราชการ

ตำแหน่ง อัตรา และเงินเดือนที่จะได้รับ

1) เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ

ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

และมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครรับราชการ

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nrct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ        230    บาท (รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร            |        ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top