MEA ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ

MEA ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ


MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ออกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 38/2566 เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่ม แบบออนไลน์ง่ายนิดเดียว ด้วย MEASY คลิกที่ รวมถึงสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect(@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, X: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130แหล่งที่มา

Scroll to Top