“สว.สถิตย์” ชี้ ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นจริงได้ ต้องรักษาเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้น

“สว.สถิตย์” ชี้ ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นจริงได้ ต้องรักษาเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้น
“สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์” แนะจะทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นจริงได้ต้องยึดเป้าหมายอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ออกมาขับเคลื่อน และต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก

แหล่งที่มา

Scroll to Top