MEA จัดกิจกรรมต่ออายุทะเบียนอนุญาตปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปี 2566 ส่งเสริมงานบริการและความปลอดภัยเพื่อประชาชน

MEA จัดกิจกรรมต่ออายุทะเบียนอนุญาตปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปี 2566 ส่งเสริมงานบริการและความปลอดภัยเพื่อประชาชน

[ad_1]

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรรมต่ออายุทะเบียนอนุญาตปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปี 2566 จำนวน 2 ประเภทงาน ได้แก่ งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานฮอตไลน์ (Hot Line) การปฏิบัติงานโดยไม่ดับไฟฟ้าทำงาน จำนวน 14 รุ่น รวมทั้งหมด 430 คน เพื่อเป็นการทบทวนทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตราฐานของ MEA จัดโดย ฝ่ายความปลอดภัย MEA ณ สนามทดสอบ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการ อีกทั้งเพื่อฝึกฝนพัฒนาให้พนักงานภาคสนามให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่ App Store และ Play Store เท่านั้น หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต รวมถึงสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) X: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top