“บิ๊กดุง” เปิดพระราชวังเดิม ต้อนรับ “บิ๊กทิน” ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ

"บิ๊กดุง" เปิดพระราชวังเดิม ต้อนรับ "บิ๊กทิน" ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ


“บิ๊กดุง” เปิดพระราชวังเดิม นำแถวทหารกองเกียรติยศ ต้อนรับ “บิ๊กทิน” ตรวจเยี่ยม “กองทัพเรือ” พร้อมเข้ารับฟังบรรยายสรุป โดยมี “บิ๊กทหารเรือ” เข้าร่วมพิธี ขณะที่ “รมว.กห.” ขอบคุณที่ ทร.ต้อนรับอบอุ่น สมเกียรติ และได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย สอดรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การจัดหาต้องโปร่งใส

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 66 เวลา 15.00 น. นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงนายทหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

จากนั้น รมว.กลาโหม ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้น ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม และรับมอบเครื่องหมายความสามารถกิตติมศักดิ์ และของที่ระลึกจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ท้องพระโรงชั้นใน พระราชวังเดิม ต่อมาได้เข้าห้องประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีนายทหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์ทรงสุบรรณ อาคาร บก.ทร. 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

นายสุทิน ได้กล่าวขอบคุณกองทัพเรือ ที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่น และสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของกองทัพเรือที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่จะดำเนินการร่วมกับกองทัพเรือและเหล่าทัพอื่น 

โดยได้ให้ความสำคัญกับกองทัพเรือในเรื่องการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยในทุกด้าน ทั้งด้านศักยภาพในการป้องกันประเทศ การปรับขนาดกองทัพให้มีความเหมาะสมเพื่อสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ และพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกองทัพ โดยกระบวนการจัดหาต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด นำที่ดินที่อยู่ในการดูแลของหน่วยทหารซึ่งหมดความจำเป็นต่อการใช้งานทางทหาร ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และที่สำคัญคือต้องคำนึง

ถึงการดูแลกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานภาพของงบประมาณ

ในช่วงท้าย พล.ร.อ.อะดุง ได้กล่าวขอบคุณ รมว.กห. ที่ได้มาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพเรือโดยกองทัพเรือพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มขีดกำลังความสามารถ โดยยึดถือนโยบายของ รมว.กห.เป็นกรอบแนวทางและขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ : วัชรชัย คล้ายพงษ์

แหล่งที่มา

Scroll to Top