'ก้าวไกล' ตั้งคณะทำงานพิเศษป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ

'ก้าวไกล' ตั้งคณะทำงานพิเศษป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศสส.พรรคก้าวไกล เผย พรรคตั้งคณะทำงานพิเศษป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ หวังยกระดับความเข้าใจด้านการรับมือ – ป้องกันปัญหาการคุกคาม พร้อมเตรียมออกแบบแนวทางการทำงานเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2566 ว่า เบญจา แสงจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ เพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือและการป้องกันปัญหาการคุกคามและความรุนแรงทางเพศให้ทุกองคาพยพของพรรค มีความเข้าใจที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับคุณค่าหลักของพรรคที่ยึดถือในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ต่อต้านการคุกคามและยุติความรุนแรงทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคม โดยคณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยคนในพรรคและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เข้ามาทำงานร่วมกัน และมีตนเป็นประธาน สำหรับองค์ประกอบเบื้องต้นของคณะทำงานชุดนี้ ประกอบด้วยนักวิชาการ หรือสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะช่วยยกระดับความเข้าใจด้านการช่วยเหลือผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ให้กล้าออกมาเรียกร้อง เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับพรรคว่าหากเผชิญสถานการณ์ลักษณะนี้ จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำอย่างไร นอกจากนี้มีประธานคณะกรรมการวินัยของพรรค ตัวแทนทีมนโยบาย ฝ่ายจัดการอบรม และตัวแทนจากฝ่ายเครือข่ายของพรรค เพื่อให้สามารถนำเรื่องดังกล่าวไปบูรณาการทำงานในระดับพื้นที่

เบญจา กล่าวด้วยว่าสิ่งที่คาดหวังจากการมีคณะทำงานนี้ คือเพื่อสร้างกระบวนการบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งเสริมความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ทำให้เกิดการละเมิดเสรีภาพทางเพศ โดยจากการหารือในที่ประชุม สส.พรรค มีความเห็นพ้องกันเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหาการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่พรรคต้องดำเนินการ รวมถึงเป็นวาระของสังคมที่ทุกพรรคการเมืองต้องร่วมกันผลักดันและถูกตรวจสอบ หลังจากนี้ตนจะออกแบบการทำงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากคณะทำงานชุดนี้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่เฟซบุ๊ก : ทวิตเตอร์ : LINE ไอดี = @prachataiแหล่งที่มา

Scroll to Top