กระทรวงต่างประเทศเผยแรงงานไทยดับเพิ่ม 1 รวม 31 ราย

กระทรวงต่างประเทศเผยแรงงานไทยดับเพิ่ม 1 รวม 31 ราย


กระทรวงการต่างประเทศแจ้ง แรงงาน และคนไทยที่ได้รับผลกระทบใน อิสราเอล เผยมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 31 ราย ลำเลียงร่าง 7 แรงงานถึงไทยพรุ่งนี้

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล (สถานะคืนวันที่ 24 ต.ค. 2566)

ผู้เสียชีวิต 31 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
ผู้บาดเจ็บ 18 ราย (คงเดิม)
ผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัว จํานวน 19 ราย (คงเดิม)

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตจำนวน 7 ราย ที่จะได้รับการนำกลับประเทศไทยโดยสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY083 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 26 ต.ค. 66 เวลา 10.35 น. ดังนี้

1. นายธีรพงษ์ กลางสุวรรณ
2. นายศักดา สุระคาย
3. นายนิติกร แซ่ว่าง
4. นายอภิชาติ กุสะรัมย์
5. นายศักดิ์สิทธิ์ โคตมี
6. นายศรีทัศน์ กาเหว่า
7. นายพิรุฬห์ ทานนพิมพ์

แหล่งที่มา

Scroll to Top