สส. รัฐบาล รุมคว่ำญัตติประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หลังก้าวไกลเสนอ

สส. รัฐบาล รุมคว่ำญัตติประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หลังก้าวไกลเสนอ

[ad_1]

สส. รัฐบาล รุมคว่ำญัตติประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หลังก้าวไกลเสนอ  สส. ฝั่งรัฐบาล รุมคว่ำญัตติพรรคก้าวไกล หลังเสนอจัดทำประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top