ปปช. เห็นด้วย รัฐบาล เปิด 3 เกณฑ์ใหม่แจก เงินหมื่น

ปปช. เห็นด้วย รัฐบาล เปิด 3 เกณฑ์ใหม่แจก เงินหมื่น


 

ปปช. เห็นด้วย รัฐบาล เปิด 3 เกณฑ์ใหม่ แจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต 1 หมื่น ยึดฐานเงินเดือน-ยอดเงินฝาก วอนเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีใหม่ 

วันที่ 26 ต.ค. 66  จากกรณีที่นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ระบุว่าอนุกรรมการขับเคลื่อน โครงการเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท มีความเห็นแตกต่างกันว่าจะแจกเงินให้กับทุกคนหรือเฉพาะกลุ่ม หากแจกเงินเฉพาะกลุ่ม ก็ยังเห็นต่างกันอีกว่าจะตัดคนกลุ่มใดออก ซึ่งมี 3 ระดับดังนี้ 

ตัดคนที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือน และ/หรือ มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท 

ตัดคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และ/หรือ มีเงินฝากเกิน 100,000 บาท 

ตัดทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้ 

หากเลือก ตัวเลือกแรก จะเหลือผู้ได้สิทธิ เงินดิจิทัล 49 ล้านคน ตัดเลือกที่ 2 จะเหลือ 43 ล้านคน และ ตัวเลือกสุดท้ายเหลือ 15-16 ล้านคน 

ทั้งนี้ทีมข่าว “อมรินทรทีวี” ได้ลงพื้นที่ย่านพหลโยธิน และย่านสะพานใหม่ เพื่อสอบถามความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับนโยบายการแจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ตของรัฐบาล หลังจากจะมีนโยบายใหม่ในการคัดกรองการแจกเงิน 

โดย นายพยม คูสร้อย อายุ 65 ปี อาชีพช่างซ่อมนาฬิกา ซึ่งเห็นด้วยกับการตัดทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้ออก อยากให้ทางรัฐบาลเข้าถึงผู้ที่ยากไร้จริงๆ อยากให้ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน และอยากให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด 

ด้าน นายสมชาย เลิศชัยเจริญพร อายุ 62 ปี อาชีพขายข้าวกล่อง เห็นด้วยกับ 3 มาตรการที่จะออกมา โดยเฉพาะการตัดผู้ที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้จริงๆ และอยากให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีใหม่ยิ่งดี สุดท้ายอยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องเงินผู้สูงอายุ อยากจะให้แจกผู้สูงอายุ เดือนละ3000 คือเท่ากับวันล่ะ 100 

ขณะที่ นายยม อายุ 56 ปี วินรับจ้างจักรยานยนต์ย่านปทุมธานี เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะมอบเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต 1 หมื่นบาท และเห็นด้วยกับนโยบายที่ตัดคนที่มีรายได้สูงออก ให้ผู้ที่ยากไร้จริงๆ ได้รับเงินโครงการนี้

แหล่งที่มา

Scroll to Top