“โรม” แฉกลางสภาฯ บริษัทเอี่ยวค้ามนุษย์-ยาเสพติด เคยมาพรีเซนต์งานกับ กมธ.

“โรม” แฉกลางสภาฯ บริษัทเอี่ยวค้ามนุษย์-ยาเสพติด เคยมาพรีเซนต์งานกับ กมธ.


Hamburger

แหล่งที่มา

Scroll to Top