MEA ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และวิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ ต่อยอดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK)

MEA ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และวิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ ต่อยอดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK)


นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA ร่วมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลำตะคอง และวิลล่า มูเซ่ โดยมีนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

โดยการเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้ MEA

ได้ร่วมศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้งในส่วนจัดแสดงงานนิทรรศการ ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดง รวมถึงการพัฒนาชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำลำตะคองของ กฟผ. ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมวิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ ในเรื่องการอนุรักษ์และบูรณะอาคารโบราณ เรือนประเสนชิต ซึ่งเป็นเรือนไม้สักทองทรงปั้นหยาสีเขียวไข่กา มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่ชะลอมาจากย่านสี่พระยา กทม. และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2558

ปัจจุบัน MEA กำลังบูรณะอาคาร 1 ของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย หรือในชื่อ MEA SPARK สถานที่ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของการไฟฟ้าไทย และส่งมอบความภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ไปสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน โดยจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปี 2568 เพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างความสุขของประชาชนที่ได้เข้าชมรวมถึงเป็นสถานที่สำคัญ Landmark ใหม่ของเมืองมหานคร และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ ที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล

#MEASPARK #พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top