“ชัยวุฒิ” พ้นเก้าอี้ รมต. รวย 119 ล้าน สะสมทอง 700 หน่วย มีที่ดินอีก 12 แปลง

“ชัยวุฒิ” พ้นเก้าอี้ รมต. รวย 119 ล้าน สะสมทอง 700 หน่วย มีที่ดินอีก 12 แปลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง ของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โดยแจ้งสถานภาพว่า หย่าร้าง มีบุตร 3 คน ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมกัน 119,083,081.98 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 7 บัญชี 2,071,541.54 บาท เงินลงทุนในหุ้นและกองทุน ต่างๆ 8,081,992.44 บาท ที่ดิน 11 แปลง ในจังหวัดสิงห์บุรี กทม. สงขลา สระบุรี และของบุตร 1 แปลง ในจ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 23,771,500 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ ทองคำแท่ง 700 หน่วย นาฬิกาหรู 3 เรือน มูลค่า 25,672,000 บาท และแจ้งว่ามีหนี้สิน 1,608,032 บาท แบ่งเป็น เงินเบิกเกินบัญชี 470,507 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 1,137,525 บาท

แหล่งที่มา

Scroll to Top