“ธรรมนัส” ลุยนโยบายที่ดินทำกิน มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี

"ธรรมนัส" ลุยนโยบายที่ดินทำกิน มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก.กาญจนบุรีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลุยนโยบายที่ดินทำกินให้ชุมชน ลงพื้นที่ คทช. ต.สิงห์ จ.กาญจนบุรี มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.

วันที่ 29 ต.ค. 66 ที่ จ.กาญจนบุรี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม, นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ต.สิงห์ จ.กาญจนบุรี พร้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ขณะที่ เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ ในงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน” ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี

แหล่งที่มา

Scroll to Top