กรมอนามัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566

กรมอนามัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566


 

สมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567

ตำแหน่งและอัตรา

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์            2        อัตรา

เงินเดือน    19,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักเทคนิคการแพทย์            1        อัตรา

เงินเดือน    19,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3) วิศวกร            1        อัตรา

เงินเดือน        18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน            1        อัตรา

เงินเดือน        18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร

5) นักวิชาการเงินและบัญชี            1        อัตรา

เงินเดือน        18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร

6) นักวิชาการพัสดุ            1            อัตรา

เงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

7) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข            1        อัตรา

เงินเดือน        ตามวุฒิที่จ้าง 

8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

9) เจ้าพนักงานพัสดุ                1        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่จัดจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจพิจารณาต่อสัญญาได้อีกครั้งละไม่เกิน 4 ปี

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

การรับสมัครเป็นพนักงานราชการ

ผู้สนใจและประสงค์สมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กรมอนามัย สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ anamai.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ

กรมอนามัย กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร            |            สมัครสอบพนักงานราชการกรมอนามัย 2567แหล่งที่มา

Scroll to Top