สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2566

[ad_1]


สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิชาการเงินและบัญชี            4        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2) เจ้าพนักงานพัสดุ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        13,800        บาท

ไม่ระบุวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติ

  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ surinmoph.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                    |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top